Subsidie voor ‘De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw’

In december is de RAAK Publiek aanvraag “De Tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw” door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA goedgekeurd. Dit betekent dat het lectoraat Crossmedia van februari 2017 tot en met januari 2019 onderzoek zal doen naar de manier waarop tentoonstellingsmakers museumbezoekers kunnen raken, inspireren en hen iets laten leren tijdens het bezoek aan hun tentoonstelling.

Dit aspect, het bieden van een bezoekersbeleving oftewel het inspireren en raken van bezoekers, is de laatste jaren steeds dominanter geworden in het werk van tentoonstellingsmakers in musea.

Vier thema’s
In het onderzoekstraject staan vier thema’s centraal: de inzet van digitale media, participatie, narrativiteit en sfeer. Deze vier thema’s zijn gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksproject Designing Experiencescapes, waaruit blijkt dat tentoonstellingsmakers vooral keuzes maken vanuit deze thema’s om te sturen op de bezoekersbeleving. Binnen elk thema zullen experimenten opgezet worden bij verschillende musea om te onderzoeken in hoeverre de keuzes van tentoonstellingsmakers effect hebben op de beleving van museumbezoekers. Ook wordt aansluiting gezocht bij het onderwijs, om studenten deel te laten nemen aan het onderzoek, aanvullende opdrachten uit te voeren of als hen een afstudeerplek te bieden.

Partners
Partners in dit project zijn: Allard Pierson Museum, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Joods Historisch Museum, Museum Boerhaave, Zuiderzee Museum, Drents Museum, Amsterdam Museum, Reinwardt Academie, Studio Louter, No More Mondays, Bruns B.V., Kossmann.dejong en Familiemusea.

Meer informatie?
Neem contact op met de projectleider: Bernadette Schrandt, b.schrandt[at]hva.nl.

Recent Posts

Leave a Comment