Muzikant Tony Roe op kick-off van RAAK Publiek project TM21

Op 8 maart 2017 was het zover: de officiële kick-off van het door Regieorgaan SiA gehonoreerde project ‘De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw’ (TM21). In dit tweejarig onderzoekstraject, geleid door het lectoraat Crossmedia, wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop tentoonstellingsmakers museumbezoekers kunnen raken, inspireren en hen iets laten leren tijdens het bezoek aan hun tentoonstelling. Doelen die muzikant Tony Roe, bekend van o.a. Tin Men and the Telephone, ook stelt aan zijn performances.

RAAK project: ‘De tentoonstellingsmaker van de 21ste eeuw’

Tinmendo

In zijn presentatie vertelt Roe kleurrijk hoe hij bijvoorbeeld een YouTube filmpje bedient met zijn piano tijdens een concert. Ook demonstreert hij live met de app Tinmendo hoe hij de bezoeker enerzijds probeer te betoveren door tijdens het spelen onverwachte acties uit te zetten, zoals bijvoorbeeld wanneer een lichtshow van smartphones ontstaat. Anderzijds probeert Roe het publiek juist ook invloed te geven tijdens het luisteren naar zijn muziek, door hen zelf te laten componeren, zelf een lichtshow op te zetten of te bepalen hoe snel of langzaam een stuk gespeeld moet worden.

De thema’s die in het praatje van Roe aan bod komen, zijn tevens de vier hoofdthema’s van het onderzoeksproject: de inzet van digitale media, het creëren van een bepaalde sfeer, bezoekers laten participeren en het verhaal van muziek maken overdragen. Ook hij onderzoekt tijdens zijn performances welk effect dit heeft op het publiek, wat in TM21 omschreven wordt als ‘bezoekers inspireren, raken en iets leren’.

Vier casestudies

De komende tijd worden vier casestudies gemonitord bij musea die allemaal bezig zijn een zaal te herinrichten: Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Museum Boerhaave, het Joods Historisch Museum en Allard Pierson Museum. Uiteindelijk wordt aan de bezoekers gevraagd welk effect de keuze binnen een bepaald thema had op hem of haar. In jaar 2 staat de doorvertaling naar andere musea centraal. Continue wordt gezocht naar een optimale samenwerking tussen musea, ontwerpers, onderzoek en onderwijs.

Meer weten of meedoen?

Hou deze website in de gaten (Calendar), want daar worden de openbare bijeenkomsten getoond. Daarnaast kan contact worden gezocht met de projectleider, Bernadette Schrandt (b.schrandt[at]hva.nl).

Partners

Partners in dit project zijn: Regieorgaan SiA, Lectoraat Crossmedia (HvA), Allard Pierson Museum, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Joods Historisch Museum, Museum Boerhaave, Zuiderzee Museum, Drents Museum, Amsterdam Museum, Reinwardt Academie, Studio Louter, No More Mondays, Bruns B.V., Kossmann.dejong en Familiemusea.