Museumwijzer

Waartoe is ons museum op aarde? Hoe dienen wij ons publiek? Welke functie heeft ons museum in de samenleving? Hoe zou ons museum er uit moeten zien om prettiger en succesvoller te functioneren?

De museumwijzer bestaat uit 40 vragen die u tegelijkertijd vanuit uw huidige (‘ist’) en gewenste situatie (‘soll’) invult. Het invullen van de wijzer duurt ongeveer 20-30 minuten.

Invulling verschaft u een beeld hoe u uw museum in de huidige situatie positioneert en welke waarden en betekenissen volgens u in de gewenste toekomst een grotere rol moeten gaan spelen. Deze dynamiek stelt u als museumprofessional in staat om betekenis te geven aan de identiteit en positionering van uw museum in het heden en in de toekomst.

De verzamelde data wordt volgens het data protocol van het kenniscentrum van DMCI van de HvA opgeslagen. Na afloop krijgt u een pdf-bestand met een overzicht van de door u ingevulde vragen en een bijbehorend kwadrant.

Succes!

1. Bij welk museum bent u werkzaam?


2. Wat is uw naam?

Indien niet gewenst, hoeft deze vraag niet ingevuld te worden. De antwoorden worden uiteindelijk anoniem verwerkt, maar tijdens de interviews kan de persoonlijke uitslag dan besproken worden.


Wat is uw e-mail adres?

U ontvangt de uitslag van uw ingevulde questionnaire in uw e-mailbox.

NB. het kan zijn dat de uitslag in uw spamfilter beland. Controleer deze s.v.p.


3. Welke functie heeft u?


4. Binnen welke afdeling bent u werkzaam?

5. Welke referentie gaat u gebruiken in de museumwijzer?

In de volgende vragen kunt u punten verdelen over de 4 antwoorden.

Hoe werkt het?

De eerste vraag geeft altijd de huidige situatie aan (IST) en de tweede vraag de gewenste situatie (SOLL). Verdeel per vraag 100 punten over 4 verschillende stellingen.

Let op: verdeel precies 100 punten over de 4 verschillende stellingen

Voorbeelden:

  1. Als alleen stelling A van toepassing is op uw museum en de andere 3 stellingen niet, dan geeft u stelling A 100 punten.
  2. Als u het evenveel eens bent met stelling A als met stelling B, maar stelling C en D niet van toepassing zijn op uw museum, dan geeft u A en B beide 50 punten, de rest laat u leeg.
  3. Als alle stellingen op uw museum van toepassing zijn, maar C en D nét iets meer, geef dan A en B 20 punten en C en D 30 punten.

6. De bezoeker wordt verleid tot een bezoek aan ons museum.

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Met leerzame tentoonstellingen
Door thema’s in actuele contexten te plaatsen
Met interactieve attracties
Met bijzondere objecten

7. De bezoeker zou meer tot ons museum verleid moeten worden.

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Met leerzame tentoonstellingen
Door thema’s in actuele contexten te plaatsen
Met interactieve attracties
Met bijzondere objecten

8. Iemand komt ons museum bezoeken, omdat hij of zij:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wil participeren
Zich wil vermaken
Zich wil laten inspireren
Iets wil leren

9. Wij willen dat iemand ons museum komt bezoeken, omdat hij of zij:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wil participeren
Zich wil vermaken
Zich wil laten inspireren
Iets wil leren

10. Tijdens het museumbezoek verwachten wij van de bezoeker dat hij of zij:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Stil en rustig is
Bewust waarneemt
Vragen stelt
Ideeën deelt

11. Tijdens het museumbezoek zouden wij meer van de bezoeker moeten verwachten dat hij of zij:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
A. Stil en rustig is
B. Bewust waarneemt
C. Vragen stelt
D. Ideeën deelt

12. Tijdens het museumbezoek richten we ons vooral op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het begeleiden van bezoekers die een leuk uitje willen
Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van bezoekers
Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van bezoekers
Het uitdagen van bezoekers om in discussie te gaan over de inhoud

13. Tijdens het museumbezoek zouden we ons meer moeten richten op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het begeleiden van bezoekers die een leuk uitje willen
Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van bezoekers
De nadruk leggen op de bijzondere objecten
Het uitdagen van bezoekers om in discussie te gaan over de inhoud

14. Initiatieven voor tentoonstellingen komen bij ons vaak vanuit de afdeling:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Educatie
Communicatie
Conservator/stafafdeling
Marketing

15. Initiatieven voor tentoonstellingen zouden bij ons meer moeten komen uit de afdeling:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Educatie
Communicatie
Conservator/stafafdeling
Marketing

16. Het is bij ons museum belangrijk om als bezoeker:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gezamenlijk ideeën te bespreken
Kennis op te doen
Bijzondere ervaringen te hebben
Inspiratie te vinden in onze thema’s

17. Het zou bij ons museum belangrijker moeten zijn om als bezoeker:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gezamenlijk ideeën te bespreken
Kennis op te doen
Bijzondere ervaringen te beleven
Inspiratie te vinden in onze thema’s

18. Onze tentoonstellingen zijn:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Authentiek
Prikkelend
Leerzaam
Vermakelijk

19. Onze tentoonstellingen zouden ... moeten zijn:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Authentiek
Prikkelend
Leerzaam
Vermakelijk

20. De ruimten van onze vaste tentoonstellingen zijn voornamelijk gericht op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Beleving
Participatie
Educatie
Collectie

21. De ruimten van onze vaste tentoonstellingen zouden gericht moeten zijn op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Beleving
Participatie
Educatie
Collectie

22. Wij maken het museumbezoek voor bezoekers inspirerend door:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kenmerkende meningen en beelden toe te voegen
Bezoekers een persoonlijke rol te geven in de tentoonstelling
Bijzondere verhalen over de objecten te vertellen
Zo veel mogelijk zintuigen aan te spreken (zien, horen, proeven, voelen, ruiken)

23. Wij zouden het museumbezoek voor bezoekers inspirerender moeten maken door:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kenmerkende meningen en beelden toe te voegen
Bezoekers een persoonlijke rol te geven in de tentoonstelling
Bijzondere verhalen over de objecten te vertellen
Zo veel mogelijk zintuigen aan te spreken (zien, horen, proeven, voelen, ruiken)

24. Als wij bezig zijn met het verbeteren van het museum, dan zetten wij in op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het verbinden van mensen en meningen
Het aanbieden van aantrekkelijke workshops voor het publiek
Het verrijken van onze tentoonstellingen met nieuwe objecten
Het op een prikkelende manier presenteren van onze objecten

25. Als wij bezig gaan met het verbeteren van het museum, dan zouden we meer moeten inzetten op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het verbinden van mensen en meningen
Het aanbieden van aantrekkelijke workshops voor het publiek
Het verrijken van onze tentoonstellingen met nieuwe objecten
Het op een prikkelende manier presenteren van onze objecten

26. Ons museum stimuleert bij de bezoeker:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het besef van wereldburgerschap
De kennis over het onderwerp
De fascinatie voor de kunst en erfgoed
Het persoonlijk genot en plezier

27. Ons museum zou het volgende bij de bezoeker moeten stimuleren:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het besef van wereldburgerschap
De kennis over het onderwerp
De fascinatie voor de kunst en erfgoed
Het persoonlijk genot

28. De belangrijkste toegevoegde waarde van een fysiek bezoek aan ons museum is:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
De actuele context
De sfeer in het museum
De informele leeromgeving
De authenticiteit van de objecten

29. De belangrijkste toegevoegde waarde van een fysiek bezoek aan ons museum zou moeten zijn:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
De actuele context
De beleving van de sfeer in het museum
De informele leeromgeving
De authenticiteit van de objecten

30. Onze belangrijkste activiteiten bestaan uit het:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Beheren en tentoonstellen van onze collectie

Bijeenbrengen van mensen om ideeën uit te wisselen
Faciliteren van een stimulerende omgeving
Organiseren van aansprekende presentaties

31. Onze belangrijkste activiteiten zouden moeten bestaan uit het:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Beheren en tentoonstellen van onze collectie

Bijeenbrengen van mensen om ideeën uit te wisselen
Faciliteren van een stimulerende omgeving
Organiseren van aansprekende presentaties

33. Wij maken vooral gebruik van crossmedia (mobiel, social media, gaming) om:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het object nog beter tot zijn recht te laten komen
Het debat bij bezoekers te vergroten
De ervaringen van bezoekers te verrijken
De educatieve boodschap te versterken

34. Meer gebruik maken van crossmedia (mobiel, social media, gaming) zou gedaan moeten worden om:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Het object nog beter tot zijn recht te laten komen
Het debat bij bezoekers te vergroten
De ervaringen van bezoekers te verrijken
De educatieve boodschap te versterken

35. Wij proberen draagvlak bij ons publiek te creëren door bezoekers:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Prikkelende vragen te stellen

Betekenissen over objecten aan te reiken
Te verrassen met uitdagende activiteiten
Te laten zien hoe het werkt

36. Wij zouden meer draagvlak bij ons publiek moeten creëren door bezoekers:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Prikkelende vragen te stellen

Betekenissen over objecten aan te reiken
Te verrassen met uitdagende activiteiten
Te laten zien hoe het werkt

37. Wij bieden ons publiek vooral:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Een aangenaam gezellig dagje uit

Een wervelende plek waar mensen elkaar ontmoeten

Een hoogwaardige collectie met authentieke objecten

Een interessante tentoonstelling waar je veel van opsteekt

38. Wij moeten ons meer richten op het bieden van:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Een aangenaam gezellig dagje uit

Een wervelende plek waar mensen elkaar ontmoeten

Een hoogwaardige collectie met authentieke objecten

Een interessante tentoonstelling waar je veel van opsteekt

39. Na afloop van het bezoek, bevelen bezoekers ons museum aan omdat..

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ze een leuke dag hebben gehad waarbij van alles te doen was
ze met andere mensen in debat konden gaan over de inhoud van ons museum
ze op een aantrekkelijke manier veel geleerd hebben
ze gefascineerd waren door de tentoongestelde objecten

40. Na afloop van het bezoek, bevelen bezoekers ons museum aan omdat..

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ze een leuke dag hebben gehad waarbij van alles te doen was
ze met andere mensen in debat kunnen gaan over de inhoud van ons museum
ze op een aantrekkelijke manier veel geleerd hebben
ze gefascineerd waren door de tentoongestelde objecten

41. De belangrijkste taak van ons museum is:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
De bezoeker een leuke culturele middag bieden
Het faciliteren van een leerzame omgeving
Het samenbrengen van verschillende mensen
Het ontwikkelen van betrouwbare informatie over onze objecten

42. De belangrijkste taak van ons museum zou meer gericht moeten zijn op:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
De bezoeker een leuke culturele middag bieden
Het faciliteren van een leerzame omgeving
Het samenbrengen van verschillende mensen
Het ontwikkelen van gevalideerde inhoud

43. De bezoeker ziet ons museum als een plek waar je:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Leerzame informatie kan vergaren

In gesprek kan gaan over culturele ontwikkelingen
Actief kan meedoen
Interessante collecties kan bezichtigen

44. De bezoeker hoort ons museum te zien als een plek waar je:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Leerzame informatie kan vergaren

In gesprek kan gaan over culturele ontwikkelingen
Actief kan meedoen
Interessante collecties kan bezichtigen

45. De bezoeker kijkt na afloop terug op zijn bezoek aan ons museum als een:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vermakelijke dag

Fascinerende dag

Prikkelende ervaring
Leerzame dag

46. De bezoeker hoort na afloop terug te kijken op zijn bezoek aan ons museum als een:

Het totaal aantal toegekende punten is niet 100, verdeel de punten zodat u in totaal op 100 uitkomt.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vermakelijke dag

Fascinerende dag

Unieke ervaring
Leerzame dag

Afronding

U heeft nu alle vragen ingevuld. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw reacties zowel positieve als negatieve. Mogelijk bent U ook zelf op ideeën gekomen tijdens het invullen.

Vul in dit vak in wat u is opgevallen over uw museum tijdens het invullen.


Vul in dit vak in wat u is opgevallen over de Museumwijzer zelf.


Start typing and press Enter to search