Over het onderzoek

Over het project

In De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw (2017-2019) hebben we ons gericht op een aspect dat de laatste jaren steeds dominanter is geworden in het werk van tentoonstellingsmakers in musea: het bieden van een bezoekersbeleving oftewel het inspireren en raken van bezoekers. Dit als aanvulling op de taakstelling van musea om een inhoudelijke boodschap over te brengen (informeel leren). Tentoonstellingsmakers geven aan meer gevalideerde kennis nodig te hebben om goede afwegingen te kunnen maken in het creëren van de bezoekersbeleving en om de feitelijke bezoekersbeleving te kunnen evalueren. Vragen die ook bij betrokken bureaus voor ontwerp en realisatie leven, omdat reflectie op ontwerpkeuzes en hoe deze uitpakken er vaak bij inschiet tijdens de realisatie van museale projecten. Uit gesprekken met al deze partijen is een overkoepelende vraag geformuleerd: Hoe kan ik als tentoonstellingsmaker meer onderbouwde afwegingen maken in het bieden van een bezoekersbeleving zodat bezoekers meer leren over de inhoud van de tentoonstelling én geïnspireerd en geraakt worden?

De vraag is natuurlijk hoe een beoogde bezoekersbeleving te realiseren is in een tentoonstelling. In De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw bouwden we voort op drie eerdere projecten die we met musea en tentoonstellingsmakers hebben gedaan: het RAAK-project Museumkompas (2011-2013), het project Designing Experiencescapes (2014-2016) en een studie naar de regeling Digitale Innovatie in Musea van Fonds 21 (2012-2013). Met de opgedane inzichten en ervaring in die projecten zijn diverse experimenten gedaan bij vier deelnemende musea naar aspecten die tentoonstellingsmakers, vanuit zowel musea als ontwerp- en designbureaus, aangeven als belangrijke sturingsmogelijkheden van de bezoekersbeleving: publieksparticipatie, verhalen vertellen, inzet van digitale media, en sfeer. Een kring van andere deelnemende musea zal de opgedane kennis verder toepassen en valideren. De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw levert zo reproduceerbare kennis waarmee tentoonstellingsmakers van de 21ste eeuw onderbouwde keuzes kunnen maken in het sturen op het inspireren en raken van bezoekers oftewel de bezoekersbeleving.

Het project werd gefinancierd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Partners in dit project waren:

Projectleiding: Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Werkpakketleiding: HvA (sfeer, narrativiteit), Studio Louter (digitale media, i.s.m. HvA), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (participatie, i.s.m. HvA).
Casestudies: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Joods Historisch Museum, Allard Pierson Museum, Museum Boerhaave. Meer casestudies volgen.
Validatie & toolontwikkeling: Zuiderzee Museum, Drents Museum, Amsterdam Museum.
Bureaus: Studio Louter, Bruns B.V., Familiemusea, No More Mondays.
Onderwijs: Hogeschool van Amsterdam, Reinwardt Academie, Waag Society.

De volgende personen hebben zich vanuit de HvA in voor dit onderzoek ingezet:
Harry van Vliet: lector Crossmedia.
Bernadette Schrandt: projectleider, onderzoeker.
Guusje Hallema: onderzoeker.
Annika Kuijper: onderzoeksassistent.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met het lectoraat Crossmedia: lectoraatcrossmedia[at]hva.nl.