Onderzoek naar museumbeleving

Over het onderzoek

Hoe richten tentoonstellingsmakers hun ruimtes in, welke keuzes worden daarbij gemaakt en hoe reageert het publiek daarop? Lees hier meer over het gedane onderzoek.

Read more

Tools & onderzoeksmethodieken

Lees hier meer over de tools die ontwikkeld zijn of worden, methodes die wij gebruiken in ons onderzoek en vind voorbeelden om je eigen onderzoek vorm te geven.

Read more

Publicaties / presentaties

Hier vind je een overzicht van onze publicaties en presentaties in binnen- en buitenland. Indien mogelijk, is de betreffende publicatie of presentatie ook toegevoegd.

Read more

In het project De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw (2017-2019), gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderzochten we hoe tentoonstellingsmakers engagement strategieën gebruiken in hun tentoonstellingen en hoe het publiek hierop reageert. Vier thema’s stonden  centraal in het onderzoek: participatie, digitale media, sfeer en narrativiteit. Hieronder vind je meer informatie over de casestudies bij diverse musea – ook vanuit eerdere onderzoeken – en de overkoepelende resultaten van het onderzoek.