Het lectoraat Crossmedia onderzoekt en analyseert service innovaties waarin digitale en nieuwe media een belangrijke rol spelen voor eindgebruikers. Immers, de manieren waarop organisaties met hun publiek kunnen communiceren is de laatste vijftien jaar aanzienlijk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de relatie tussen organisatie en publiek. De vraag is hoe organisaties zoals mediabedrijven, musea, festivals en winkels de nieuwe mogelijkheden van allerhande media kunnen benutten voor een betere dienstverlening en een versterking van de beleving bij hun publiek.

Diensteninnovatie met media, beleving van mediavormen en de relatie online, offline en onsite zijn hierbij terugkerende thema’s die in verschillende gebruikerscontexten worden onderzocht. Samen met studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit de praktijk ontwikkelt het lectoraat Crossmedia lectoraat tools om organisaties beter in staat te stellen zelf keuzes te maken.

Het lectoraat Crossmedia is onderdeel van het kenniscentrum van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) – Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat is in 2013 gestart onder leiding van lector Harry van Vliet. De onderzoeksgroep werkt in multidisciplinaire teams van onderzoekers, docenten en studenten, zowel binnen als buiten Amsterdam. Zie hier voor meer informatie over het kenniscentrum.

Vragen? Contacteer de projectleider: Bernadette Schrandt (b.schrandt[at]hva.nl)