Allard Pierson Museum – Crossroads

Tentoonstelling: Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen.
Ontwerpbureau: Platvorm
Looptijd: 15 september 2017 – 2 april 2018
Looptijd bezoekersonderzoek: oktober – november 2017

Over de casestudie

Over het museum
Het Allard Pierson Museum bestaat sinds 1934 en is het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van De Nederlandsche Bank laat het museum de betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier zien. Dat doet het Allard Pierson Museum, zoals directeur Wim Hupperetz het zegt, “voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek, aan de hand van een archeologische topcollectie en in samenwerking met talentvolle studenten, excellente onderzoekers en collega-instellingen.”

De komende jaren ondergaat het APM een metamorfose. Naast het samenvoegen van het museum met Bijzondere Collecties van de UvA, gaat het museum zich meer open en dynamisch opstellen om zichzelf breder te positioneren met haar cultuurhistorische presentaties. Ook wordt in het museum een plek ingericht waar bezoekers de wetenschap kunnen ‘ervaren’.

Crossroads
De tentoonstelling Crossroads: reizen door de Middeleeuwen bracht een keur aan unieke objecten uit heel Europa bijeen, uit een periode die bekendstaat als ‘de donkere middeleeuwen’. Doel van Crossroads was om dat cliché bij te stellen, door thema’s als migratie, contact en kruisbestuiving – oftewel het Europa in wording – centraal te stellen. “Er zijn veel volkeren die onderlinge contacten gingen uitwisselen, begonnen met reizen en langere afstanden aflegden in de vroege middeleeuwen. Hierdoor ontstond er culturele integratie tussen volkeren en stammen”, zo licht conservator Marieke van den Doel toe. Crossroads gaat over een tijdsperiode van 300 – 1000 n. Chr., maar de thema’s van de tentoonstelling hadden veel gemeen met hedendaagse discussies, bijvoorbeeld rondom migratiestromen, veranderingen in temperatuur en religieuze conflicten.

Resultaten

Uit de reacties van bezoekers die de enquête hebben ingevuld (n=218) komt naar voren dat zij de tentoonstelling leerzaam vonden. Vooral de fysieke objecten, de objectteksten en de teksten op de wand hebben bijgedragen aan de begrijpelijkheid van het verhaal. De grondprojectie, waarin getoond wordt hoe verschillende volkeren zich door de tijd heen verplaatsen, werd zowel in de enquête als de focusgroepen positief gewaardeerd. Uit de antwoorden van de enquête bleek dat bezoekers die de grondprojectie wel bekeken hadden, ook vaker aangaven zich geïnspireerd te voelen door Crossroads.

Lees het hele rapport: Rapportage Allard Pierson Museum

Recommended Posts