Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – Voorbij het Nieuws

Tentoonstelling: Voorbij het Nieuws
In samenwerking met: Geert Mul, mediakunstenaar
Ontwerper: Chris Koolmees
Looptijd tentoonstelling: 25 november 2014 – 31 mei 2015
Looptijd bezoekersonderzoek: november – januari 2015

Over de casestudie

Over het museum
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is meer dan een museum: het instituut richt zich ook op het archiveren van audio-visueel materiaal van (vooral) de Nederlandse omroepen. Om op een slimme manier te kunnen navigeren door deze content ontwikkelt de R&D afdeling allerlei tools om specifieke beelden naar boven te kunnen halen. Maar met zoveel audio-visueel beeldmateriaal staat het museum voor een grote uitdaging: hoe kunnen reguliere bezoekers interacteren met al deze content? En hoe kunnen zij hier artistieke en betekenisvolle ervaringen aan ontlenen

Hoe kan het vele gedigitaliseerde materiaal dat Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in huis heeft op een aantrekkelijke manier voor de bezoeker gevisualiseerd worden? Het is een vraag waar de organisatie zich al jaren mee bezig houdt. In september 2013 wordt bij Fonds 21 (destijds SNS REAAL) een projectplan ingediend waarin precies dit centraal staat: het ontwikkelen van een installatie waarmee de recent gedigitaliseerde NOS-uitzendingen gepresenteerd kunnen worden. Na goedkeuring wordt het project, dat dan de naam Ander Nieuws draagt, samen met mediakunstenaar Geert Mul opgepakt. Uiteindelijk groeit het project uit tot een complete tentoonstelling – Voorbij het Nieuws – met als doel om bezoekers inzicht te geven in de manier waarop nieuwsonderwerpen aan elkaar gerelateerd zijn en hoe die door de tijd heen een rol spelen in het journaal. Met de tentoonstelling hoopt het museum vragen uit te lokken als “Klopt mijn beeldvorming?” en “Hoe werkt dat proces?” De installatie, die nog steeds als Ander Nieuws wordt aangeduid, vormt het startpunt van het concept. Er wordt besloten een aantal persoonlijke verhalen van personen te presenteren die in 2011-2013 in het nieuws zijn geweest en waarbij duidelijk te zien is welke impact media op hun verhaal hadden. Daarnaast worden ook verhalen van NOS-verslaggevers zelf toegevoegd, waarmee het cirkeltje volgens projectleider Annemarie Nycolaas rond is: “Je ziet eerst de installatie van Geert en daarna zoom je ergens op in, en daarna moet je nog een kwartslag draaien en zie je de makers. In ruimtelijke vorm zie je dus dat verhaal” (idem).

Speech-to-text
Doel van de installatie Ander Nieuws is om bezoekers te laten zien hoe nieuwsonderwerpen in het NOS Journaal door de tijd heen veranderden. Om de nieuwsuitzendingen goed te kunnen doorzoeken, wordt gesproken tekst met behulp van de speech-to-text technologie omgezet in een transcript. Aan de hand daarvan wil men in Ander Nieuws onderzoeken welke onderwerpen binnen journaals aan elkaar gerelateerd zijn, om uiteindelijk de veranderende context van onderwerpen te kunnen laten zien aan het publiek.

Dat het beschikbaar en doorzoekbaar maken van nieuwsuitzendingen geen makkelijke klus is, blijkt al snel wanneer alle journaals nader bekeken worden. Door de jaren heen zijn de journaals op verschillende manieren opgeslagen, waardoor de gesproken tekst soms bijvoorbeeld afwezig is. Daarnaast blijken niet alle beelden van eenzelfde kwaliteit te zijn: om een goede beeldkwaliteit te garanderen zou derhalve een handmatige selectie nodig zijn. Vooral vanwege dit laatste punt wordt daarom besloten om te starten met een basis van drie jaar (2011-2013) waar in ieder geval sprake is van een goede beeldkwaliteit.

Resultaten

Aan het bezoekersonderzoek deden 77 bezoekers mee; met 7 bezoekers zijn verdiepende gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn 470 observaties verzameld, waarbij gekeken is naar het gedrag van bezoekers. De tentoonstelling geeft volgens bezoekers duidelijk inzicht in de manier waarop nieuws tot stand komt. Dit komt vooral door de chronologische weergave van de persoonlijke verhalen, waarin duidelijk wordt wat wanneer door welke nieuwsbron werd geuit. De installatie draagt hier minder aan bij. Bezoekers weten niet goed hoe ze moeten interacteren met de installatie, en dat staat de stap naar leren in de weg. Bezoekers zijn wel erg nieuwsgierig naar de werking en het concept van de installatie.

De installatie kan verduidelijkt worden door de interactievorm eenvoudiger te maken, waarbij de tijdlijn ook prominenter in beeld komt. Bezoekers kunnen dan waarschijnlijk sneller verbanden door de jaren heen leggen. De beelden en woorden kunnen minder abstract worden gemaakt door hier meer verhaal (bijvoorbeeld een hele zin) aan te koppelen en veel explicieter te laten zien welke problemen en onderwerpen er in de betreffende periode speelden.

Lees het hele rapport: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – Voorbij het Nieuws

Recommended Posts