Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – Nieuws of Nonsens

Tentoonstelling: Nieuws of Nonsens.
Looptijd: 15 september 2017 – 2 april 2018
Looptijd bezoekersonderzoek: oktober – november 2017

Over de casestudie

Over het museum
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en archiveert audiovisueel erfgoed dat vanuit media- en/of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is. Het instituut vervult drie kernfuncties: 1) archivering van het nationale audiovisueel erfgoed en aanverwante dienstverlening; 2) museale presentatie en beschikbaarstelling voor andere partijen zoals professionals, studenten, onderzoekers, et cetera en 3) kennisontwikkeling, innovatie en samenwerking. Beeld en Geluid verzamelt hoofdzakelijk audiovisueel erfgoed (film- en televisiemateriaal, radio, muziek en andere geluidsproducties), maar ziet het ook als haar taak om relevante niet-audiovisuele materialen (foto’s, kostuums, scenario’s e.d.) in bewaring te brengen. Hierdoor kan de (cultuur)historische context van de audiovisuele materialen beter achterhaald worden. Beeld en Geluid bestaat sinds 1997 en heette toen nog het Nederlands Nationaal Archief (NAA). In 2006 is de NAA omgevormd tot het huidige Beeld en Geluid.

Nieuws of Nonsens
”De tentoonstelling Nieuws of Nonsens gaat over de invloed van nieuws op je wereldbeeld en wat voor invloed jij daar ook op hebt”, vertelt specialist museale presentaties en interactie Karen Drost. ”Is nieuws altijd de waarheid? Nou nee; de journalist maakt ook keuzes. We leggen die keuzes uit en laten bijvoorbeeld ook zien hoe social media ervoor gezorgd hebben dat er nog meer is veranderd.” Aanleiding is het immer veranderende nieuwslandschap, waar nieuws tegenwoordig niet enkel door een aantal nieuwsinstituten wordt verspreid, maar ook door bijvoorbeeld consumenten zelf. Zoals Beeld en Geluid het zelf omschrijft in haar projectplan is het om die reden “steeds moeilijker geworden voor de consument om temidden van de informatie-overload echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden. […] Lang niet altijd is duidelijk waar de informatie vandaan komt en welke journalistieke principes zijn gehanteerd.”

Tijd dus voor een tentoonstelling waarin de bezoeker meegenomen wordt in de wereld van nieuwsmedia. Niet alleen duikt de bezoeker in de journalistieke principes van nieuws maken, hoe verschillende nieuwsuitingen het nieuws overbrengen, welke keuzes journalisten maken, maar hij/zij wordt ook uitgedaagd om na te denken over zijn of haar eigen rol daarin. Hoe gebruikt de bezoeker zelf nieuws en wat betekent dat voor zijn of haar beeldvorming? En wat zijn mogelijke stappen om nieuws te filteren? Nieuwswijzer uit de tentoonstelling komen: dat is het doel van Beeld en Geluid.

Resultaten

In totaal hebben 131 respondenten de enquête ingevuld en zijn 37 bezoekers gedurende hun bezoek geobserveerd. Te zien is dat bezoekers de tentoonstelling educatief vinden (78%) en de ruimte als ‘stimulerend’, ‘levendig’ en ‘plezierig’ beoordelen. Bezoekers die zichzelf omschreven als (heel erg) actief geven vaker aan het verhaal te begrijpen ten opzichte van bezoekers die zichzelf niet heel actief achten. Als laatste bleek dat de video’s, waarin Lex Uiting en Eva Cleven uitleg geven over verschillende aspecten van nieuwsvorming, zeer gewaardeerd werden en tevens positief bijdroegen aan het totaaloordeel van bezoekers.

Lees het hele rapport: Rapportage Beeld en Geluid

Recommended Posts