Joods Historisch Museum – Geschiedenis 1600-1900

Tentoonstelling: vaste opstelling Geschiedenis 1600-1800
Ontwerpbureau: Studio Louter
Looptijd tentoonstelling: open vanaf 24 juli 2017
Looptijd bezoekersonderzoek: oktober – december 2017

Over de casestudie

Over het museum

Het Joods Historisch Museum (JHM) is onderdeel van het Joods Cultureel Kwartier dat verder bestaat uit de Portugese Synagoge, bibliotheek Ets Haim, de Hollandsche Schouwburg, het Nationaal Holocaust Museum en het Kenniscentrum.* Het voornaamste doel van het JHM is het beheren en tonen van het Joods cultureel Nederlands erfgoed met als doel om een zo breed mogelijk beeld te geven van Joodse kunst en cultuur. Daarnaast wenst het museum een toegankelijke plek te creëren die relevant is bezoekers.

Chronologisch verhaal
Wanneer en onder welke omstandigheden zijn Joden naar Nederland, en specifiek Amsterdam gekomen? Wat betekende het vroeger om Joods te zijn in Nederland? Hoe speelden begrippen als ‘tolerantie’, ‘integratie’, identiteitsvorming’ en ‘culturele uitwisseling’ daarin een rol? In de permanent ingerichte opstelling Geschiedenis 1600-1900 van het Joods Historisch Museum (JHM) wordt antwoord gegeven op bovengenoemde vragen.

De vaste opstelling is in 2017 in een nieuw jasje gestoken met meer aandacht voor persoonlijke verhalen, multimedia en de sfeer in de zaal. De tentoonstellingsruimte is nu verdeeld in drie gedeeltes en beslaat Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Er wordt verteld hoe Sefardische en Asjkenazische Joden vanuit het buitenland om verschillende redenen migreerden naar de Nederlandse republiek, en met name Amsterdam. Het is een doorlopend en chronologisch verhaal, dat het proces weergeeft van geleidelijke integratie in de loop van drie eeuwen. In het begin waren Joden nog vreemdelingen en buitenstaanders, maar gaandeweg de eeuwen zijn zij Nederlandse burgers geworden.

Resultaten

In totaal hebben 230 bezoekers hun mening gegeven over deze zaal. Daarnaast zijn willekeurig 72 bezoekers gedurende hun gehele bezoek geobserveerd en zijn met 9 personen verdiepende gesprekken gevoerd. De resultaten laten zien dat bezoekers het relevant vinden dat aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen (91%) en dat men de opstelling leerzaam vond (88%). Bijna 4 op de 10 bezoekers geeft daarnaast aan zich emotioneel geraakt te voelen door het bezoek aan deze opstelling.

Lees het hele rapport: Rapportage Joods Historisch Museum

*Het Nationaal Holocaust Museum is vanaf 2 februari 2020 tijdelijk gesloten in verband met verbouwing. Op 30 juni 2020 sluit de Hollandse Schouwburg tijdelijk de deuren voor een verbouwing. Op deze plek opent in 2022 het nieuwe Nationaal Holocaust Museum, het eerste museum dat de complete geschiedenis van de Jodenvervolging in Nederland vertelt.

Recommended Posts