Museum Catharijneconvent – Magische Miniaturen

Tentoonstelling: Magische Miniaturen
Ontwerpbureau: Trapped in Suburbia
Looptijd tentoonstelling: 23 februari 2018 – 3 juni 2018
Looptijd bezoekersonderzoek: april – mei 2018

Over de casestudie

Over het museum
Museum Catharijneconvent is het nationaal museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. In haar beleidsplan benoemt het museum dat zij – in samenspraak met partners en publiek – de esthetische, culturele en historische waarden van het christelijk erfgoed belicht, met het doel meer inzicht te krijgen in de huidige leefwereld. Het museum beheert “de belangrijkste collectie kunst- en cultuurhistorische objecten van het christelijk erfgoed in Nederland” en beheert “als enige in de wereld” de volledige breedte van het christendom: rooms-katholicisme tot orthodoxe stromingen van het protestantisme (MC, jaarverslag 2016). Een belangrijk speerpunt van Museum Catharijneconvent is dat zij het onderzoek dat nu gedaan wordt zoveel mogelijk wil vertalen naar publieksgerichte activiteiten en vice versa. Daarbij hecht het museum veel waarde aan publieksparticipatie, omdat haar publieksonderzoek laat zien dat dit – in sommige gevallen al bij de voorbereiding van de tentoonstelling – “de publiekservaring verrijkt, bezoekers inspireert en een duurzaam effect heeft; men voelt zich blijvend verbonden aan het museum” (idem).

Educatievisie
De educatievisie van het museum is om verhalen te vertellen die raken, een open blik stimuleren en bezoekers in beweging brengen. Door deel te nemen aan dit onderzoek hoopt het museum inspiratie op te doen om deze visie nog beter te kunnen verwezenlijken.

Magische Miniaturen
Van 22 februari tot en met 4 juni 2018 kon het publiek de tentoonstelling Magische Miniaturen in Museum Catharijneconvent bezoeken. Deze tentoonstelling, die over de Zuid-Nederlandse miniatuurkunst uit Nederlands bezit ging, werd in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag georganiseerd. In de tentoonstelling waren ruim 70 Zuid-Nederlandse miniaturen uit zeventien verschillende Nederlandse collecties te zien; uniek in Nederland. Een aantal van de manuscripten was zelfs nooit eerder in een tentoonstelling te zien en werden nu eenmalig voor een periode van drie maanden geëxposeerd.

Thematische vertelvorm
De tentoonstelling behandelde drie overkoepelende thema’s:
1) Een middeleeuwse bibliotheek, waarin onderscheid te maken is tussen religieuze en wereldlijke boeken;
2) De opdrachtgevers, van kerkelijke, vorstelijke / adellijke of elitaire afkomst;
3) Magische meesters – de meesters uit de vijftiende eeuw, de gouden eeuw van de miniatuurkunst in de Zuidelijke Nederlanden.

Daarnaast was er een subthema over het infraroodreflectografie onderzoek van Micha Leeflang, de conservator van de tentoonstelling.

Doel van de tentoonstelling was om bezoekers te verrassen en te laten zien dat de middeleeuwen helemaal niet zo donker waren als de meeste mensen verwachten. Bezoekers kregen aan de hand van de tentoonstelling meer inzicht in 1) hoe de middeleeuwse manuscripten werden gemaakt (ambachtelijke perfectie); 2) door wie en voor wie de boeken werden vervaardigd (maker, opdrachtgever, lezer / gebruiker) en 3) de middeleeuwen in de Nederlanden in een meer bredere cultuurhistorische context.

Resultaten

87% van de bezoekers geeft aan waardevolle informatie te hebben geleerd; 75% voelt zich ook nog geïnspireerd. Gevoelens die bezoekers tijdens deze tentoonstelling vooral hebben ervaren zijn verwondering, nieuwsgierigheid en verrassing. De indrukwekkende miniaturen, de kleuren van de wanden en de vormgeving worden als pluspunten genoemd. Vier op de tien bezoekers is ook daadwerkelijk in min of meerdere mate aan de slag gegaan met het maken van een eigen miniatuur. Daarnaast blijkt uit de focusgroepen dat bezoekers erg geïntrigeerd waren door het maakproces.

Lees het hele rapport: Rapportage Museum Catharijneconvent

Recommended Posts