Tropenmuseum Junior: ZieZo Marokko

Periode: Ooktober 2015 – 2019 (verwacht)
Projectleiders: Mariëlle Pals, Karlien Pijnenborg, Mohammad Babazadeh

Introductie

Kinderen meer leren over andere culturen en laten zien hoe kennis over verschillende culturen je eigen leven kan verrijken – dat is wat het Tropenmuseum Junior in gedachten had toen ZieZo Marokko ontwikkeld werd. Hoewel is besloten om de aandacht slechts op één land te richten – Marokko – wilde men de invloed van een dubbele nationaliteit laten zien (of invloeden van meerdere culturen) op het dagelijks leven van Nederlandse burgers. “Ik ben niet echt Nederlands, maar ook niet echt Marokkaans”, zo zegt één van de hoofdpersonen uit de tentoonstelling. Hoe gaan mensen om met dat gevoel en wat kunnen kinderen en hun ouders daarvan leren?

In deze casestudie hebben we het niet gehele ontwerpproces van het museum gemonitord, maar hebben we medewerkers geïnterviewd nadat ZieZo Marokko reeds toegankelijk was voor het publiek. We hebben gevraagd naar wat de medewerkers hoopten te bereiken met ZieZo Marokko en hoe zij de ervaring hebben ontworpen. Hieruit kwam naar voren date r vier verschillende routes zijn ontworpen, die elk een verschillend perspectief op het onderwerp belichten. Daarnaast wilde men kinderen een onderdompelende ervaring geven in Marokko; de gehele tentoonstelling is dan ook in een Marokkaanse stijl vormgegeven. Kinderen ‘vliegen’ zelfs naar Marokko om hen het gevoel te geven dat ze naar een ander land gaan!

Lees het volledige rapport – met de aannames die medewerkers hadden – hier: Rapportage Tropenmuseum Junior

Tijdens deze studie zijn verschillende methodes gebruikt om de data te verzamelen. Een kwalitatieve studie (fase 1) is uitgevoerd om meer te leren over de doelen en aannames van de projectgroep. Hierna is een kwantitatieve en kwalitatieve studie uitgevoerd (fase 2) om meer te weten te komen over de manier waarop bezoekers ZieZo Marokko hebben ervaren.

De gemiddelde score van de tentoonstelling is een 8,3, wat vrij hoog is. Bezoekers waren zeer enthousiast over het ontwerp van de tentoonstelling – ze voelen zich verbonden met de Marokkaanse cultuur en ervoeren onderdompeling. Bezoekers vonden ook dat zij veel geleerd hebben van de tentoonstelling, hoewel sommige bezoekers het lastig vonden om de systematiek van de tentoonstelling te begrijpen. Zij hadden niet door dat zij een bepaalde route moesten volgen of begrepen de verschillende opdrachten niet.

Lees het volledige rapport – met de aannames die medewerkers hadden – hier: Rapportage Tropenmuseum Junior