Van Gogh Museum – Van Gogh droomt

Tentoonstelling: Van Gogh droomt: een reis door zijn geest
Ontwerpbureau: Tellart
Looptijd tentoonstelling: 27 juli 2018 – 13 januari 2019
Looptijd bezoekersonderzoek:  augustus – oktober 2018

Over de casestudie

Over het museum
In 1962 richtte het neefje van Vincent, Vincent Willem, de Van Gogh Stichting op. Samen met de staat der Nederlanden bouwde hij het Van Gogh Museum, waar de familiecollectie in werd ondergebracht in permanente bruikleen. Het museum heeft ’s werelds grootste collectie aan kunstwerken van Vincent van Gogh en bezit ruim 200 schilderijen en 500 tekeningen. Onderdeel hiervan zijn een aantal van de bekendste werken van Vincent van Gogh, zoals De aardappeleters, Amandelbloesem, Zonnebloemen en Koerenveld met kraaien. 

Verhalende installatie
Met de installatie Van Gogh droomt: een reis door zijn geest, wil het Van Gogh Museum bezoekers meer beleving bieden door hen te inspireren en hun ervaring te verrijken. Hiertoe is samen met bureau Tellart, een verhalende installatie ontworpen. Deze installatie neemt de bezoekers mee in de emotionele reis van Vincent van Gogh tijdens een turbulente periode in zijn leven; hij vertrok naar het Zuid-Franse Arles, werkte samen met Paul Gauguin, maar kreeg er ook zijn eerste mentale inzinking. Tijdens het bezoek aan de installatie zijn geen schilderijen te bewonderen; bezoekers ondergaan een zintuiglijke en redelijk abstracte ervaring waarin ze mee worden genomen in het gevoelsleven van Van Gogh.

Resultaten

De vraag is hoe bezoekers van het Van Gogh Museum reageerden op de verhalende installatie Van Gogh droomt. Hoe ervaren zij een presentatievorm waarin geen daadwerkelijke schilderijen van Van Gogh te zien zijn, en waar de zintuiglijke ervaring centraal staat, die vooral gericht is op het overbrengen van een specifiek gevoel?

Uit het bezoekersonderzoek (Nederlands: n=259, Engels: n=450) komt naar voren dat het merendeel van zowel Nederlandse als Engelstalige deelnemers aangeeft verrast en emotioneel geraakt te zijn. Ook vindt men het verhaal (helemaal) wel te begrijpen, en ervoeren beide groepen een aangename sfeer in de tentoonstelling. De gevoelens die beide groepen bezoekers voornamelijk hebben ervaren zijn verrast, nieuwsgierig, blij en geconcentreerd.

Engelstalige respondenten hebben een positievere mening, zij scoren significant hoger op bovenstaande vragen dan Nederlandse bezoekers. Een bekend beeld voor het Van Gogh Museum (en andere Nederlandse musea met een flink aandeel niet-Nederlandse bezoekers). Bezoekers uit eigen
land hanteren een meer kritische meetlat dan de rest. Onder niet-Nederlandse bezoekers zien we dat de waardering juist nog toeneemt naarmate men van verder komt. Dit lijkt een positief effect van de andere context (vakantie) van hun bezoek waarbij men ontvankelijker lijkt voor wat hen geboden wordt. Ook wordt verwacht dat de bekendheid met Van Gogh en het museum (voor de Nederlandse bezoekers) een rol speelt.

Lees de hele rapportage: Rapportage Van Gogh droomt

Recommended Posts