E-scape game

Tijdens het project Designing ExperienceScapes (2014-2016) ontwikkelde het lectoraat Crossmedia de ‘E-scape game’ (werktitel). Het doel van het spel is om professionals werkzaam bij bijvoorbeeld musea inzicht te geven in de keuzes die zij maken bij de inrichting van een fysieke ruimte, en te laten reflecteren over hun aannames over de werking van (de samenhang van) die elementen op de bezoekers.

Het spel bestaat uit een spelbord en set spelkaarten. Het spelbord is onderverdeeld in zes factoren die van invloed zijn op de beleving van museumbezoekers: Lay-out, Ambient, Aesthetics, Flow, Media en Social. Ieder factor kent drie niveaus die het belang aangeven, lopend van minder belangrijk (buitenste ring) naar meest belangrijk (binnenste ring).

Escape Game - Spelbord

De factoren komen niet zomaar uit de lucht vallen: deze zijn gebaseerd op een literatuurstudie waarbij gekeken is naar de manier waarop organisaties invloed uit kunnen oefenen op het aanbieden van hun dienst in een fysieke ruimte (o.a. retail). De studie van Jo Bitner vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Zie voor meer informatie Beschrijving E-scape game 2014.

Hoewel de game nog verder doorontwikkeld moet worden, waren eerdere deelnemers enthousiast. In het project De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw wordt de Escape game meegenomen als basis voor nieuw te ontwikkelen tools en evaluatietechnieken.

Meer weten? Contact de project leider, Bernadette Schrandt (b.schrandt[at]hva.nl).