Experience Tool: Mapping facts and practice to develop (spatial) experiences

De Experience Tool: Mapping facts and practice to develop (spatial) experiences (Moes, Schrandt, Manuputty, Admiraal & van der Mark, 2019), is in eerste instantie ontwikkeld door docent-onderzoekers en een oud-student van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) om studenten beter onderbouwde afwegingen te laten maken over inrichting van bijvoorbeeld metrostations, winkels maar ook tentoonstellingen. De toolkit is dus niet ontwikkeld in het kader van Designing Experiencescapes of De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw, maar deze onderzoeken hebben wel een belangrijke inhoudelijke basis gegeven voor de toolkit en zijn dus zeer relevant voor de (toekomstige) tentoonstellingsmaker.


Het doel van deze tool is om spelers te inspireren bij en informeren over het creëren van belevingen in (hoofdzakelijk) fysieke ruimtes. De tool is voor iedereen die geïnteresseerd is in het creëren van belevingen en met name interessant voor studenten die een beleving willen neerzetten, in welke vorm dan ook en professionals uit de museale en de retailsector die invloed hebben op het inrichten van fysieke ruimtes.

Vier hoofdelementen
De tool is opgebouwd rondom elementen die ruimtelijke beleving beïnvloeden. Op basis van diverse experimenten, casestudies en een analyse van onderzoeken in wetenschappelijke databases hebben de makers van deze tool vier hoofdelementen benoemd, waar organisaties en individuen op kunnen sturen wanneer zij een ruimtelijke beleving willen creëren voor hun bezoekers:
1. Interaction: alles waarbij de nadruk ligt op interactie met andere bezoekers, personeel of voorwerpen.
2. Senso-aesthetics: alles waarbij de nadruk ligt op de esthetische en sensorische aankleding van de beleving.
3. Content: alles waarbij de nadruk ligt op de inhoudelijke kant van de beleving.
4. Lay out: alles waarbij de nadruk ligt op de ruimtelijke inrichting.

Belevingsgerichte keuzes maken
De Experience Tool bevat meerdere typen kaarten waarmee spelers bevraagd worden over (nog te maken) keuzes omtrent de inrichting.

Fact Cards
Om spelers te inspireren en informeren, zijn bij elk van de vier eerder genoemde hoofdelementen twaalf fact cards toegevoegd. Hierop staan op onderzoek gebaseerde ‘wist-je-datjes’ over sub-elementen die onder één van de vier hoofdelementen vallen.

Material, colour & image cards
Met deze kaarten geven spelers in materiaal, kleur en beeld extra duiding aan de beleving die ze willen creëren.

Value & mood cards
De value cards gaan over de waarden die een rol kunnen spelen bij de gecreëerde beleving. De mood cards benoemen welk gevoel daarbij
centraal staat (in de ruimte of voor de bezoeker).

Mother card
De mother card helpt spelers om de uitgangspunten voor de te creëren beleving scherp te krijgen. Deze kunnen van tevoren al duidelijk benoemd zijn, maar kunnen ook tijdens het creëren pas duidelijk worden.

Challenge cards
Challenge cards dagen spelers uit om de gecreëerde conceptbeleving nog eens kritisch te bekijken vanuit verschillende invalshoeken.

Meer weten? Contact het lectoraat via lectoraatcrossmedia@hva.nl

Tools

Hieronder kun je de handleiding en de conceptkaart downloaden: