Mediastrategiespel

Hoe kies ik de juiste communicatie-activiteiten voor mijn organisatie? Moet ik wel social media inzetten om mijn doel te bereiken? Het mediastrategiespel helpt om beslissingen te nemen over de inzet van media in communicatie- en marketingprocessen door activiteiten in combinatie te zien met doelen, instrumenten en resultaten.

Het spel

Het Mediastrategiespel is ontwikkeld om professionals bewust te maken van de keuzes en mogelijkheden in het ontwikkelen van een communicatiestrategie. Immers, de manieren waarop gecommuniceerd kan worden is sterk veranderd sinds de komst van het Internet en social media. Zo is het moeilijker geworden om je eigen berichtgeving onder controle te houden en te managen wat er gezegd wordt. Je hebt bijvoorbeeld weinig invloed op wat klanten over jou zeggen op social media.

Om die reden is het belangrijk om bewuste keuzes te maken wanneer het op het ontwikkelen van een communicatiestrategie aan komt. Hier kan het Mediastrategiespel een goede rol in spelen. Het spel is bedoeld voor elke medewerker in de organisatie die betrokken is bij het communiceren van berichten, zowel binnen als buiten de organisatie.

“Waarom?” is de centrale vraag die elke keer weer terugkomt in het spel. Blijkbaar vergeten medewerkers vaak zichzelf de vraag te blijven stellen waarom ingezet wordt op een bepaalde communicatiestrategie. Het spel zal professionals helpen om vier aspecten te combineren: doelen, instrumenten, activiteiten, instrumenten en resultaten. Deze aspecten hebben allemaal eigen voorgedefineerde speelkaarten om de spelers op weg te helpen. Door het spel te spelen, worden aannames over de doelen en resultaten van de organisatie en bestaande praktijken expliciet gemaakt, en de spelers moeten beargumenteren waarom zij bepaalde keuzes in het spel maken.

Doelen, Instrumenten, Activiteiten en Resultaten

De blauwe speelkaarten zijn de doorvertaling van de missie, visie en strategie van een organisatie. Willen we meer omzet? Willen we een kennisintensieve organisatie worden? Deze doelen geven een focus aan de organisatie van wat ze willen bereiken. Om een doel te bereiken kunnen diverse instrumenten (groene kaarten) ingezet worden. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie als doel meer winst heeft, kan dit gedaan worden door meer promotionele activiteiten, door een dialoog te starten met haar consumenten of door meer producten te verkopen. Als de instrumenten gekozen zijn, is het tijd voor het kiezen van de juiste activiteiten (oranje kaarten). Want er blijven nog legio opties over als je bijvoorbeeld voor ‘meer promotionele activiteiten’ hebt gekozen. Ga je een flyer maken, of een tv commercial? De vraag is: waarom is deze activiteit de beste manier om het uiteindelijke doel te behalen? Tot slot zijn er de paarse kaarten, de resultaten, die evalueren of je activiteiten enige impact hadden. Hier is het cruciaal dat de resultaten SMART geformuleerd zijn.

Deze vier aspecten staan samen ook wel bekend als concepten voor organisatorische processen: strategisch, tactisch en operationeel. Hier is een impact fase aan toegevoegd, waardoor het volgende model leidend is voor het Mediastrategiespel:

MSG_building blocks

Gameplay

Als basisprincipe voor het spel is gekozen voor kwartetten. Het is de bedoeling om kwartetten te maken van de vier aspecten (doelen, instrumenten, activiteiten, resultaten). Hiervoor zijn verschillende spelvormen ontwikkeld (zie handboek). Het doel van het kwartetten is om uiteindelijk tot een goede combinatie te komen van de vier aspecten. Wat ‘goed’ is wordt door de spelers zelf bepaald. Er is geen geheim lijstje met ideale combinaties, hoewel sommige combinaties meer voor de hand liggen dan andere combinaties. De ervaring leert dat de discussies die ontstaan bij de toelichting van een gemaakt kwartet vaak al leiden tot verhelderende inzichten bij de spelers.

Aan het spel zijn nog twee belangrijke spelelementen toegevoegd. Het eerste spelelement dat is toegevoegd zijn de zogenaamde faalfactoren (denk aan: te duur, niet realistisch). Daarnaast is een handboek ontwikkeld dat aandacht besteed aan modellen die kunnen helpen de mediastrategie verder te (her) ontwikkelen. Het handboek is niet digitaal beschikbaar, maar de gebruikte modellen wel (zie hiernaast).

MSG_board

Inzichten

Ervaring laat zien dat de ontstane discussies tot verfrissende inzichten leidden. Het spel heeft zijn waarde laten zien in trainingen voor professionals en het hoger onderwijs.Het stimuleert discussie, geeft inzicht in de ontwikkeling van een efficiënte media strategie en helpt om consensus te creëren.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Mediastrategiespel, kan de officiële webpagina van het mediastrategiespel bezocht worden. Voor aanvullende vragen en eventuele workshops kan contact gezocht worden met Annika Kuijper (a.e.kuijper[at]hva.nl).

Tools

Hieronder vind je de bijbehorende tools.