Museumwijzer

Op welke manier presenteert een museum haar collectie? Hoe bedient een museum haar community? Welke activiteiten organiseert een museum en met welke bedoelingen? In het RAAK-Publiek project Museumkompas werd onderzoek gedaan naar manieren om de museumprofessional te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe, crossmediale diensten.

In het project werd de Museumwijzer ontwikkeld, een vragenlijst die museummedewerkers laat reflecteren op de manier waarop zij hun collectie willen presenteren naar het publiek toe. De Museumwijzer behandelt (impliciet) belangrijke ‘wezensvragen’ van musea als: Waartoe is ons museum op aarde? Welke noodzaak vervult dit museum? Hoe dienen wij met ons museum de gemeenschap? Welke functie heeft ons museum in de samenleving? De Museumwijzer kan dus ruimte scheppen voor discussie over de gevolgde en te volgen koers.

De vragenlijst wordt vanuit twee perspectieven ingevuld: vanuit de huidige situatie (IST) én vanuit het toekomstige wensbeeld van het museum (SOLL). De vragen in de Museumwijzer gaan vanuit die twee perspectieven onder andere over hoe de manier waarop het museum het publiek aanspreekt, de manier waarop men wenst dat het museum gezien wordt, welk publiek belangrijk is voor het museum en welke rol het publiek heeft voor het museum. In het project De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw werd een geüpdatete versie van de Museumwijzer gebruikt om te achterhalen op welk type beleving het deelnemende museum het meeste stuurde.

Zelf invullen?
Je kunt zelf ook de Museumwijzer invullen. Klik hiervoor op de rode knop hiernaast waarmee je de vragenlijst start. Vooraf worden een aantal gegevens gevraagd:
– We vragen je om aan te geven bij welk museum je werkzaam bent.
– We vragen naar je functie en bij welke afdeling je werkzaam bent. Vergelijking van deze informatie kan verschillen en overeenkomsten binnen de organisatie tonen.
– Daarna vragen we je om te bedenken welk publieksonderdeel van jouw organisatie gebruikt wordt als referentie. Dit om ervoor te zorgen dat je bij het invullen van de vragen een gelijke focus houdt.

Na afloop wordt een rapport per e-mail toegestuurd. Aan de hand van de ingevulde vragen wordt het museum gepositioneerd in een kwadrant met vier Museumarchetypen. Een archetype is een oerbeeld, een symbolische voorstelling. De Museumarchetypen zijn gebaseerd op het concurrerend waardenmodel van Quinn (1999), een organisatiekundige theorie over de belangrijkste indicatoren van succesvolle organisaties. Deze archetypen zijn bedoeld als eerste aanzet tot reflectie en discussie van de visie, missie, strategie en organisatiedoelen. De archetypen zijn geen eindbeeld, maar een vertrekpunt van waaruit verder gewerkt wordt aan de realisatie van de gewenste toekomst.

Wat doen jullie met mijn gegevens?
De gegevens die je invult zijn nodig om een goede rapportage op te kunnen stellen, vooral relevant voor jezelf. Wij zullen deze individuele rapportages nooit openbaar maken, tenzij hier expliciet toestemming voor gegeven is, en hanteren hierbij deze richtlijnen. Met het invullen van de vragenlijst geef je toestemming om de door jou ingevulde gegevens te verzamelen en te gebruiken voor de rapportage die je na het invullen per e-mail ontvangt.

Tools

Hieronder vind je de link naar de Museumwijzer vragenlijst.