Toolkit De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw: Evalueren van ontwerpbeslissingen

Welke keuzes maak jij als tentoonstellingsmaker om de inhoud te vertalen naar het uiteindelijke tentoonstellingsontwerp? In deze toolkit (Ruyg, Schrandt, Hallema & Kuijper, 2019), krijgen (toekomstige) tentoonstellingsmakers inzicht in de keuzes die zij maken bij de inrichting van een fysieke ruimte en worden verwachtingen en aannames over de werking van (de samenhang van) die elementen op de bezoekers geëvalueerd. In 2020 zal een digitale variant van de toolkit verschijnen.


Deze toolkit is een hulpmiddel voor het maken van tentoonstellingen, en is bedoeld voor elke maker die betrokken is of geïnteresseerd is in het maken van tentoonstellingen. Voor het maken van een tentoonstelling zijn vier belangrijke fases te onderscheiden:

1) Concept- en strategiefase
In deze fase wordt het doel en het concept van de tentoonstelling bepaald.

2) Ontwerpfase
In deze fase worden de ontwerpkeuzes bepaald en welke aannames hieraan ten grondslag liggen.

3) Tentoonstellingsfase
In de tentoonstellingsfase (als de tentoonstelling staat) worden de aannames getoetst.

4) Evaluatiefase
In de evaluatiefase worden de resultaten geëvalueerd. De toolkit kan voor deze vier verschillende fases worden ingezet. De toolkit bevat verschillende soorten kaarten die het proces van het maken van tentoonstellingen begeleiden.

De toolkit kan voor deze vier verschillende fases worden ingezet. De toolkit bevat verschillende soorten kaarten die het proces van het maken van tentoonstellingen begeleiden:

Rollenkaarten
Deze kaarten worden gebruikt om te bepalen vanuit welk perspectief de vragen worden beantwoordt en de aannames worden opgestelt.

Doelkaarten
Deze kaarten worden gebruikt om het doel van de tentoonstelling te bepalen.

Vraagkaarten
Deze kaarten worden gebruikt tijdens de ontwerpfase. Hierin worden vragen gesteld rondom diverse sturingselementen.

Aannamekaarten
Op deze kaarten worden de aannames opgeschreven die ten grondslag liggen aan de ontwerpkeuzes.

Tipkaarten
Deze kaarten geven tips welke verschillende methodes kunnen worden gebruikt om de aannames te toetsen tijdens de tentoonstellingsfase.

Op dit moment is de fysieke variant van de toolkit enkel beschikbaar gesteld voor partners. De digitale bestanden kun je echter wel hiernaast downloaden en gebruiken!

Meer weten? Contact het lectoraat via lectoraatcrossmedia@hva.nl